odacioglumob
KVKK – Kişisel Verilerin Koruma Kurumu – Odacıoğlu Mobilya bilgilendirme

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Odacıoğlu Mobilya tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamda aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, odacioglumob.com’dan erişilebilen Odacıoğlu Mobilya Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası (KVVK) adresinde detaylı olarak yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Koruma Kurumu İşleme ve Toplama

Kişisel Veriler ve İşleme ve Aktarma Amaçları, Alıcı Grup, Toplama Yöntemi Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem güvenliği, finans verileriniz, fiziksel ve elektronik yollarla  otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanarak, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak tarafımız denetlenebilir. Bu durumlar ise şöyledir:

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin takip edilmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ı̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel Veri İşleme ve Aktarma Hukuki sebebi

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenebilecek ve aktarılabilecektir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
 3. taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel veri sahibi olarak Kişisel Verilerin Koruma Kurumu Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınıza yönelik başvurularınızı, odacioglumob.com sitesinde yer alan iletişim formları ile bizlere iletebilirsiniz